Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumAktualności

31.10.2018 roku- 2018 rokiem Ireny Sendlerowej (projekt edukacyjny)

Konkursy dla poszczególnych klas:

 

LP

KLASY

TEMAT

TERMIN

Odpowiedzialni

1.

Ia, Ib

Irena Sendlerowa i inni – dobrzy ludzie wczasach zła - konkurs na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą wybranego bohatera

1X-30XI

Bibliotekarz,
wychowawcy,
nauczyciel historii

2.

IIa,IIb

Ocalić od zapomnienia” – historia społeczności  żydowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą – przygotowanie wystawy i prezentacji przez uczniów.

1X-3XII

Bibliotekarz,
wychowawcy,
nauczyciel historii

3.

IIIa, IIIb

Konkurs na najlepszy esej „Kto ratuje jedno  życie, ten ratuje cały świat” – przedstaw swoje rozważania na temat słów wyrytych na medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

1X-30XI

Bibliotekarz,
wychowawcy,
nauczyciele języka polskiego

IRENA SENDLEROWA I INNI – DOBRZY LUDZIE WCZASACH ZŁA - konkurs na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą wybranego bohatera.

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna). Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę.
 • Zgłoszenia prac do 30 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą wybranego bohatera IRENA SENDLEROWA I INNI – DOBRZY LUDZIE WCZASACH ZŁA
Organizator konkursu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą


Cele konkursu:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów,
 • wdrażanie do samokształcenia,
 • stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych działań twórczych,
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem  zdolnym,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych w sferze tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • promowanie osiągnięć uczniów.

Informacje o konkursie:
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą wybranego bohatera IRENA SENDLEROWA I INNI – DOBRZY LUDZIE WCZASACH ZŁA adresowany jest do uczniów klas Ia i Ib Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas Ia i Ib liceum ogólnokształcącego.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna.
 1. W prezentacji mogą znajdować się zdjęcia, rysunki (najlepiej wykonane samodzielnie przez ucznia), podkład muzyczny, dialogi, filmy. Ostatni slajd w prezentacji powinien zawierać informacje według wzoru:
  Imię, nazwisko autora:
  Klasa:
  Imię, nazwisko nauczyciela prowadzącego:
 • Każdy uczestnik może przygotować  na konkurs maksymalnie jedną pracę.
 1. Metody przesyłania prac konkursowych: Prezentację należy nagrać na płytę CD lub DVD i dostarczyć do dnia 30 listopada 2018 roku do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą z dopiskiem: konkurs IRENA SENDLEROWA I INNI – DOBRZY LUDZIE WCZASACH ZŁA.
 • Prace nadesłane po terminie, wykonane zbiorowo lub wcześniej publikowane nie będą brały udziału w konkursie.
 1. Zgłoszone na konkurs prezentacje przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej w celu popularyzacji konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która  wyłoni zwycięzców. Komisja konkursowa oceniać będzie: zastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu, poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji, stopień trudności użytych technik, estetykę wykonania i sposób prezentacji, a przede wszystkim oryginalność,  kreatywność i pomysłowość w podejściu do tematu.
 4. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora / ustawa o ochronie danych z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami/.
 5. Decyzja jury jest ostateczna.
 6. Organizator przewiduje wyłonienie miejsc: pierwszego, drugiego, trzeciego oraz wyróżnień.
 7. Organizator zobowiązuje się do ufundowania dyplomów oraz upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 grudnia 2018 roku. Informacja zwrotna pojawi się na stronie internetowej szkoły http://www.liceumnowe.home.pl/  
 9. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2018 roku na sali gimnastycznej Liceum


Warunki przygotowania wystawy i prezentacjiOcalić od zapomnienia” – historia społeczności  żydowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Organizator:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą


Cele wystawy:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów,
 • wdrażanie do samokształcenia,
 • przybliżenie uczniom i mieszkańcom Nowego Miasta nad Pilicą historii regionu,
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem  zdolnym,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych w sferze tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • promowanie osiągnięć uczniów.

 

Zasady przygotowania wystawy:

  • Przygotowaniem wystawy i prezentacji na temat: „Ocalić od zapomnienia” – historia społeczności  żydowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą” zajmują się wyłącznie uczniowie klas IIa i IIb Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.
  • Podstawowym warunkiem jest przygotowanie makiet/tablic z prezentacją tematu oraz  prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna.
  • W prezentacji mogą znajdować się zdjęcia, rysunki, podkład muzyczny, dialogi, filmy. Ostatni slajd w prezentacji powinien zawierać bibliografię.
  • Młodzież przygotowuje temat do 3 grudnia.
  • Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 4 grudnia.

Regulamin konkursu na najlepszy esej „KTO RATUJE JEDNO  ŻYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT” – przedstaw swoje rozważania na temat słów wyrytych na medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Organizator konkursu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą


Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności literackich
 • wdrażanie do samokształcenia,
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z                 uczniem  zdolnym,
 • promowanie osiągnięć uczniów.


Informacje o konkursie:

Konkurs na konkursu na najlepszy esej „KTO RATUJE JEDNO  ŻYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT” – przedstaw swoje rozważania na temat słów wyrytych na medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata  adresowany jest do uczniów klas IIIa i IIIb Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Warunki uczestnictwa:

   • Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas IIIa i IIIb Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.
   • Każdy uczestnik może przygotować  na konkurs maksymalnie jedną pracę.
   • Zasady przesyłania prac konkursowych: Pracę należy złożyć do 30 listopada 2018 roku do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego dopiskiem: konkurs KTO RATUJE JEDNO  ŻYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT” – przedstaw swoje rozważania na temat słów wyrytych na medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata .
   • Eseje powinny liczyć nie więcej niż 700 słów (nie licząc tytułu).
   • Esej może mieć formę elektroniczną lub papierową (wydruk komputerowy lub maszynopis);
   • Każdy esej powinien mieć stronę tytułową zawierającą następujące informacje: tytuł eseju, imię i nazwisko autora eseju, jego obecny adres, telefon, e-mail, wiek (stan na 30 listopada 2018 r.), nazwę szkoły i klasę, liczba słów w eseju. 
   • Prace nadesłane po terminie, wykonane zbiorowo lub wcześniej publikowane nie będą brały udziału w konkursie.
   • Każdy esej może mieć jedynie jednego autora. Eseje mające kilku autorów nie będą oceniane;
   • Prawa autorskie nadesłanych esejów przechodzą na organizatora.
   • Zgłoszone na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej w celu popularyzacji konkursu.
   • Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która  wyłoni zwycięzców. Komisja konkursowa oceniać będzie: zastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu, poprawność merytoryczną, ortograficzną, oryginalność,  kreatywność i pomysłowość w podejściu do tematu.
   • Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora / ustawa o ochronie danych z dnia 10 maja 2018r. Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami/.Decyzja jury jest ostateczna.
   • Organizator przewiduje wyłonienie miejsc: pierwszego, drugiego, trzeciego oraz wyróżnień.
   • Organizator zobowiązuje się do ufundowania dyplomów oraz upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.

    

 

Licznik online

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16a

tel/fax: 48 6741023

e-mail: liceumnowe@op.pl