Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumAktualności

07.10.2017 roku- III Zjazd Absolwentów oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą

 

W sobotę 7 października 2017r. w murach nowomiejskiego liceum odbyła się szczególna uroczystość, a mianowicie III Zjazd Absolwentów i Przyjaciół Liceum. Nie zawiedli najważniejsi goście, czyli absolwenci, których przybyło około 200. Spotkało się kilka pokoleń uczniów szkoły, która powstała 1945 r. jako Państwowe Gimnazjum i Liceum wówczas z siedzibą w pałacu byłego właściciela magnata Bławdziewicza.
Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego przejścia na pobliski cmentarz. Młodzież, nauczyciele oraz absolwenci Liceum pod przewodnictwem ojca Tomasza Juńczyka wspólnie modlili się przy grobach zmarłych Profesorów Liceum.
Następnie w hali Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły odbyła się uroczysta Msza św., którą odprawił ksiądz bp Józef Zawitkowski, a koncelebrowali ksiądz proboszcz Jan Widera oraz ojciec Tomasz Juńczyk.
Kolejny punkt programu stanowiła gala wspomnieniowa. Wszystkich gości przywitała Pani Jolanta Kosiacka – Dyrektor Liceum. Na uroczystość przybyli: ksiądz biskup Józef Zawitkowski, ksiądz proboszcz Jan Widera, ojciec Tomasz Juńczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Pietrucha, Sekretarz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Pani Edyta Staniszewska, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Mokotów ppłk Mariusz Muskus, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą Pan Jacek Chrobok, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą Pani Zofia Dworakowska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą Pani Janina Wyszkowska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach Pani Marzanna Olborska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą Pani Marta Gonta – Głowacka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Smoleń, emerytowani nauczyciele liceum, pracownicy niepedagogiczni liceum, młodzież aktualnie ucząca się w naszej szkole oraz Absolwenci Liceum.
Galę poprowadził polonista Kamil Ferensztajn z dwiema uczennicami Wiktorią Pakułą i Katarzyną Salą. Wspomnienia przywołała piosenka „Noce i dnie” w wykonaniu uczennicy Ewy Dudek oraz historia szkoły, którą przedstawili: Pan Tomasz Pietrucha oraz absolwent naszego Liceum Pan Marian Dziedzic.
Podczas uroczystości uhonorowano aktualnie najstarszą absolwentkę liceum, która ukończyła szkolę w 1952 r. Panią Danielę Melon. Pani Daniela niezwykle ciekawie opowiedziała o egzaminie maturalnym, który zdawała.
Wspólne spotkanie po latach to także okazja, by wspomnieć wszystkich dotychczasowych dyrektorów Liceum. Pierwszym dyrektorem był Bronisław Poletur, kolejni to: Edward Szymański, Mieczysław Zieliński, Albin Zalewski, Edward Czerwiowski, Maria Czerwiowska, Krzysztof Gaś, Zofia Dworakowska, Marcin Mijal i Jolanta Kosiacka. Ze względów zdrowotnych nie mogła przybyć na uroczystość Pani Maria Czerwiowska, lecz do uczestników zajazdu skierowała piękne słowa, które odczytała Pani Jolanta Kosiacka – Dyrektor Liceum.

Pani Janina Wyszkowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także absolwentka Liceum odczytała nazwiska zmarłych nauczycieli. Ich pamięć uczczono minutą ciszy, a Pani Grażyna Wieczorek – również absolwentka Liceum zaśpiewała wzruszającą piosenkę z repertuaru Krystyny Prońko „Małe tęsknoty”.
Następnie Pani Zofia Dworakowska – Dyrektor Liceum w latach 1992 – 2005 zaprezentowała historię szkoły z tego okresu. Była do okazja by podziękować Pani profesor za tak wiele lat pracy, serce i zaangażowanie w życie szkoły, która jak sama przyznała, wciąż jest jej bardzo bliska. Niezwykle miłym akcentem były podziękowania od jej wychowanków.
O tym, jak obecnie rozwija się nasza szkoła, mówiła. Dyrektor Pani Jolanta Kosiacka, która stanowisko Dyrektora Liceum objęła w 2015 r. Pani Dyrektor wspomniała o współpracy z różnymi instytucjami, które wspomagają pracę szkoły i wspierają rozwój naszych wychowanków m.in. Komendą Powiatową Policji Grójcu, Sądem Rejonowym w Grójcu, WKU Warszawa Mokotów. Ponadto poinformowała, iż w naszej szkole odbywają się zajęcia innowacyjne, działa m.in. koło wojskowe i koło języka hiszpańskiego. Nasza młodzież chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych m.in. Paczka dla przedszkolaka, WOŚP, Krew darem życia czy Daj włos.
Dla absolwentów przygotowano także niespodziankę – Jubileuszowy Egzamin Maturalny, który wszyscy zdali oczywiście śpiewająco a potwierdzeniem było Jubileuszowe Świadectwo Maturalne.
Uhonorowano i podziękowano także przybyłym na uroczystość emerytowanym nauczycielom Liceum: Pani Janinie Grudzień, Pani Zofii Dworakowskiej, Panu Kazimierzowi Jakubowskiemu, Pani Mariannie Fit, Panu Piotrowi Koprowskiemu i Panu Andrzejowi Melonowi. Profesorowie otrzymali kwiaty, zaś uczennica Katarzyna Dudzińska zaśpiewała piosenkę „Tyle było dni”. O tym jak może wyglądać spotkanie po latach, co się dzieje z dawnymi koleżankami i kolegami z klasy, niektórzy na pewno przed zjazdem się zastanawiali, wszak w wielu przypadkach kontakt po ukończeniu szkoły się urwał. O tym jak może przebiegać takie spotkanie zaprezentowały w zabawnej scence „Co się stało z naszą klasą” uczennice Agnieszka Bąk i Wiktoria Barszcz.
Jednak z pewnością najbardziej wszystkich zebranych zachwycił polonez w wykonaniu licealistów. Prowadzący galę polonista Kamil Ferensztajn przygotował dla wszystkich Absolwentów liryczną niespodziankę, którą był wiersz opowiadający o nadziejach oraz niepokojach dotyczących spotkania po latach.
Przybyli na uroczystość goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej, obejrzeć zdjęcia z życia szkoły od początków jej istnienia, które widniały na gazetkach. Przybyli obejrzeli również prezentację multimedialną. Ponadto okazję do rozmów i snucia wspomnień stanowił wspólny obiad w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zwieńczeniem zjazdu był bal, który trwał do białego rana w restauracji „Leo”.
Lata szybko mijają, już wkrótce kolejny jubileusz. Życzymy, byśmy wszyscy się spotkali na 80-leciu w dobrym zdrowiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licznik online

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16a

tel/fax: 48 6741023

e-mail: liceumnowe@op.pl